Контакти

e-mail: office@mediacluster.org
+359895 757937

Кристиян Коев, председател на Клъстер за Свободно слово, медии и журналистика