ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и ЕВН срещу ИНСТИТУЦИИТЕ, ГРАЖДАНИТЕ и правовия ред в БЪЛГАРИЯ?

ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и ЕВН срещу ИНСТИТУЦИИТЕ, ГРАЖДАНИТЕ и правовия ред в БЪЛГАРИЯ?

Както вече писахме, мащабното и навременно разследване на Клъстер за свободно слово, медии и журналистика, както и разкритията на “Капитал”,

относно закононарушенията в сектор Енергийна Ефективност на трите, смятани за монополиста, ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, довели до стартиране на производство от страна на Европейската Комисия за неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС с реален риск България да бъде санкционирана над 1 милярд лева(разбирайте гражданите, като крайни потребители, чрез сметките за ток) е в АПОГЕЯ си (Приложение към Решение на МС 27)!!!

На отправеното от АЛАРМА официално запитване до всички заинтересувани институции относно фрапантното неизпълнение (ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ) с над деветдесет процента (90%) на определените от Министерски съвет индивидуални цели за енергийни спестявания от страна на задължените лица:

– индивидуална цел за енергийни спестявания 2017 г. 423,533 ГВтч (100,00%)
– неизпълнение 2017 г. 396,868 ГВтч (93,70%)

И най-важното кога ИНСТИТУЦИИТЕ смятат да започнат да санкционират ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИТЕ от ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН относно неспазването на Закона за Енергийна Ефективност!!!

Изпълнителния директор на АУЕР Ивайло Алексиев, на когото е възложен контрола върху спазването на закона, заявява в официален отговор до редакцията, че от месец март ПРЕСТЪПНОТО поведение на монополистите от ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН ще бъде санкционирано с цялата тежест на закона с периодични глоби до 500.000лв!!!

“Приложено Ви изпращам отговор на поставени от Вас въпроси.

По силата на изискванията на Директива 2012/27/ЕО България е поела ангажимент, като страна-член на Общността, да изпълнява Национална цел за енергийни спестявания до 2020 г.

Напредъка по изпълнението на този национален ангажимент се отчита в Европейската комисия ежегодно чрез Годишните отчети на НПДЕЕ.

Цитираното процентно неизпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания се базира на поименен списък, актуален към март 2018 г.

„Неизпълнение“ на цел за 2017 г. може да бъде установено, съответно санкционирано, най-рано едва след изтичане на законово-установения срок за оценка и определяне на годишни задължения за текущата (2019) година (месец март 2019г. бележка на редакцията).

Ивайло Алексиев, изп. директор АУЕР“

Уважаеми г-н Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР,

Уважаема г-жо Теменужка Петкова, министър на енергетиката,

Уважаеми г-н Бойко Борисов, минстър председател на Република България,

Законо-установения срок ИЗТЕЧЕ!!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *