ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО И ЕВН НАРУШАВАТ ЗАКОНА

ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО И ЕВН НАРУШАВАТ ЗАКОНА

Вече е официално, институциите потвърждават, че ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и ЕВН нарушават Закона за Енергийна Ефективност!!!

АУЕР публикува на официалната си страница НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО от страна на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за Енергийна Ефективност на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2017г. и 2018г., както и проекто задълженията за 2019г:

ЕВН Енерго Про Чез
НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО от страна на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за Енергийна Ефективност на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2017г. и 2018г., както и проекто задълженията за 2019г.

https://www.seea.government.bg/documents/Individualni_Celi_Proekt_15.03.2019.pdf

Кумулативно неизпълнението за 2017г. и 2018г. както и новата цел за 2019г. възлиза съответно на 455 ГВтч за ЧЕЗ, на 359ГВтч за Енерго-Про и на 455ГВтч за ЕВН което води до над 1 милярд лева не извършени директни инвестиции при крайните потребители и/или до близо 40 милиона лева не придобити Удостоверения за Енергийни Спестявания, компенсация за индустриите и общините реализирали вместо закононарушителите инвестициите.

Закононарушението на монополистите, ЧЕЗ, Енерго-Про и ЕВН, доведе до стартиране на производство от страна на Европейската Комисия за неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС с реален риск България да бъде санкционирана над 1 милярд лева!!!

Изпълнителния директор на АУЕР Ивайло Алексиев, на когото е възложен контрола върху спазването на закона, заявяви в официален отговор до редакцията, че ПРЕСТЪПНОТО поведение на монополистите от ЧЕЗ, Енерго-Про и ЕВН ще бъде санкционирано с цялата тежест на закона с периодични глоби до 500.000лв!!!

Мащабното и навременноразследване на Клъстер за свободно слово, медии и журналистика, както и разкритията на “Капитал”, изсветлиха пред българската общественост истинското лице на монополиститеот ЧЕЗ, Енерго-Про и ЕВН.

Уважаеми г-н Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР,
Уважаема г-жо Теменужка Петкова, министър на енергетиката,
Уважаеми г-н Бойко Борисов, минстър председател на Република България,

Сега е ваш ред да докажете върховенството на закона в България наказвайки закононарушителите от ЧЕЗ, Енерго-Про и ЕВН!!!