„ЧЕЗ България“ си присвоява 30 милиона за сметка на данъкоплатците! Шефът на АУЕР Ивайло Алексиев, Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката мълчат за схемата!

Трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН си правят собствено законодателство и готвят увеличение на цената на тока подкрепени от американските централи и ВЕИ асоциациите!!!

Разследване на Аларма

Както първи сигнализирахме, България рискува огромна глоба за стотици милиони от ЕС заради трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, а те предлагат сметката да се плати от държавата вместо тях, както е по закон, тоест от джоба на българския данъкоплатец.

Монополисти са в огромно неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС и действащия закон в България, а от вчера предлагат и промяна на закона и увеличение на цената на тока!!!

Наглото предложение беше илюстрирано вчера от Калина Трифонова, представляваща монополиста ЕВН и Националната Енергийна Камара (монополистите ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, американските централи и ВЕИ асоциациите) пред чинно слушащите държавни представители от АУЕР, изп. директор Ивайло Алексиев, от КЕВР, председателя Иван Иванов и от Министерството на Енергетикара, зам. министър Жечо Станков.

Мащабното и навременно разследване на АЛАРМА се натъкна на нови фрапантни факти.

Единия от трите монополиста ЧЕЗ е в нарушение и на поетите лицензионни ангажименти за енергийно ефективни инвестиции в България и си е присвоил, под очите на Министерството на Икономиката и Министерството на Енергетиката, неправомерно повече от 30 милиона лева!!!

Видно от електронния сайт на Министерството на енергетиката, на 4 май 2006 г. Агенция за приватизация и ЧЕЗ подписват Договора за приватизационна продажба на акции от „ТЕЦ Варна“ ЕАД, с подробно описани конкретни ангажименти и параметри. Същия ден е сключен Меморандум между Министерство на икономиката и енергетиката и ЧЕЗ А.С., съгласно който ЧЕЗ поема ангажимент, който е извън ангажиментите по приватизационния договор, а имено ЧЕЗ да инвестира за срок от 4 години 40 млн. евро в Република България.

В рамките на 4-годишния срок на този Меморандум ЧЕЗ А.С. не е извършило инвестициите. Предвид на това на 15.12.2010 г. между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и ЧЕЗ А.С. се подписва Анекс към Меморандума от 2006 г.

За пореден път отново не са изпълнени в пълния обем заявените проекти и ЧЕЗ А.С. и Министерството на икономиката и енергетиката пристъпват към преговори за пренасочване на остатъчния ресурс към нов тип проекти.

Така се стига до подписване на Анекс №2 към Меморандума на 27.06.2014 г. (Анекс №2: Приложение-2(1)-570931519), с което се дава възможност оставащата неизразходвана, но вече освободена сума, да може да бъде използвана за проекти за енергийна ефективност. Според Анекс № 2 ЧЕЗ трябва до 27 март 2017 г. да инвестира повече от 30 милиона лева в енергийна ефективност.

Очевидно и сроковете, предвидени от Анекс №2 към Меморандума, сключен същия ден с Договора за приватизационна продажба на акции от „ТЕЦ Варна“ ЕАД, са отдавна изтекли. Също така е очевидно, предвид фрапатното неизпълнение на определените с Протоколно решение на Министерски съвет № 27 от 11 юли 2018 г. индивидуални цели на ЧЕЗ (ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Трейд България ЕАД), че и подробно описаните конкретни ангажименти и параметри в Анекс №2 към Меморандума не са изпълнени, както вече се е случило в годините с поетите ангажименти със самия Меморандум и с Анекс №1 към Меморандума.

В резултат на инертното поведение на всички заинтересувани контролни органи и институции, ЧЕЗ първо не е изпълнила с десетки милиони лева поетите приватизационни ангажименти за инвестиции в Енергийна Ефективност и след това е допринесла и за стартиране на 24 януари 2019г. на производство на Европейската комисия за установяване на нарушение на Директива 2012/27/ЕС, предвид огромното неизпълнение на индивидуални цели на ЧЕЗ (ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Трейд България ЕАД) (Приложение към Решение на МС 27).

Приложение към Решение на МС 27

Пуснали сме официално запитване до всички цитирани страни, но до момента не сме получили отговор нито от монополистите, нито от държавните институции и както обикновено българския данъкоплатец ще плати сметката от стотици милиони поради безстопанствеността на тези които трябва да контролират и санкционират монополистите – първи по ред Ивайло Алексиев, директор на АУЕР, Иван Иванов, председател на КЕВР, Жечо Станков, зам. министър на Енергетиката, както и представителите на Агенцията за Приватизация и Следприватизационен Контрол!!!

След изтичане на законоустановените срокове за отговор, при липса на реакция от страна на агенциите, ще предоставим мащабното и навременно разследване на АЛАРМА на компетентните органи в България за санкциониране на закононарушенията от страна на монополистите ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *