Освен на ЧЕЗ, и лицензът на Енерго Про е за отнемане!!!

Освен на ЧЕЗ, и лицензът на Енерго Про е за отнемане!!!

Разследване на Аларма
Разкрития на „Капитал“

Мащабното и навременно разследване на АЛАРМА и Клъстер за свободно слово, медии и журналистика относно закононарушенията в сектор Енергийна Ефективност на трите,

смятани за монополиста, ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, довели до стартиране на производство от страна на Европейската Комисия за неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС с реален риск България да бъде санкционирана над 1 милиард лева (разбирайте гражданите, като крайни потребители, чрез сметките за ток) по тяхна вина, се натъкна на фрапиращи нарушения на лицензите (Приложение към Решение на МС 27)!!!

Предвид, че комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани покупката на активите на CEZ Group от „Инерком Груп“, за да не доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група,

кога комисията ще разгледа многократно по-голямата концентрация и господстващото положение на Енерго Про при производството и доставка на едро на електрическа енергия от хидроенергийни централи?

Само преди няколко години „Енерго-Про България“ ЕАД влезе във владение като едноличен собственик на „ВЕЦ Енергия холдинг“ ЕАД и притежаваните пряко от дружеството водноелектрически централи: – ВЕЦ „Пирин“, ВЕЦ „Спанчево“ – обединени в каскада „Пиринска Бистрица“, ВЕЦ „Катунци“, ВЕЦ „Огоста“, ВЕЦ „Самораново“, ВЕЦ „Бистрица“ с каскада от осем мини ВЕЦ-а и ВЕЦ „Славово“, и ВЕЦ „Карлуково“.

Не е ли налично хоризонтално припокриване между дейностите на компаниите, собственост на Енерго Про, в концентрацията на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от хидроенергийни централи?

Не са ли налични в дружествата, притежавани от Енерго Про,

и вертикални ефекти на пазарите, разположени надолу по веригата на пазарите на разпределение на електрическа енергия, на снабдяване/доставка на електрическа енергия, на търговията с електрическа енергия и на свързаните с търговията услуги по координиране на балансиращи групи, както отбелязват от КЗК, за покупката на активите на CEZ Group от „Инерком Груп“?

Не са ли налични съществени вертикални ефекти, които водят до значително предимство на концентрираните в групата на Енерго Про компании пред техните конкуренти,

което от своя страна възпрепятства ефективната конкуренция на електро енергийния пазар и води до монополните последствия при формирането на цените, на които сме свидетели ежедневно?

Пуснали сме официални запитвания до всички цитирани страни, монополистите и държавните институции. След изтичане на законоустановените срокове за отговор и окомплектоване на разследването ще сезираме по надлежния ред компетентните национални разследващи органи както и Европейската Комисия стартирала производството срещу България!!!

Няма да позволим отново гражданите да плащат за безхаберието от страна на държавата спрямо енергийните монополиси и на практика да бъдат ограбени!!!

“Още по темата”

Както първа Аларма и Клъстер за свободно слово, медии и журналистика разкри в своето мащабно и навременно разследване публично оповестено чрез статиите в нашия сайт:

“България рискува огромна глоба за стотици милиони от ЕС заради трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН!”

„ЧЕЗ България“ си присвоява 30 милиона за сметка на данъкоплатците!”

“Трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН си правят собствено законодателство и готвят увеличение на цената на тока подкрепени от американските централи и ВЕИ асоциациите!!!”

“Готвят се протести заради „ЧЕЗ България“ под прозорците на Борисов. България рискува един милиард глоба от ЕС!”

ДЕЛАВЕРИТЕ НА ЧЕЗ, ЕНЕРГО ПРО И ЕВН ЛЪСВАТ!!!

и колегите от други медии започнаха своите разследвания:

“КАПИТАЛ: Къде са ви енергийните спестявания”

Както можем да прочетем в статията на колегите от КАПИТАЛ,

има съвсем лесен начин да бъде спасен българския данъкоплатец от милиардна санкция на Европеиската Комисия и при това “…разходите на енергийните дружества биха били много по-малки – за ЕВН около 6.4 млн. лв., за ЧЕЗ – 6.6 млн., а за „Енерго-про“- около 5 милиона…”,

но Калина Трифонова от ЕВН предпочита да задържи откраднатото и да не го върне на бизнеса!!!

ДЕЛАВЕРИТЕ НА ЧЕЗ, ЕНЕРГО ПРО И ЕВН ЛЪСВАТ!!!

ДЕЛАВЕРИТЕ НА ЧЕЗ, ЕНЕРГО ПРО И ЕВН ЛЪСВАТ!!!

Разследване на Аларма

Калина Трифонова от ЕВН счита, че е по-добре България да е санкционирана и българските данъкоплатци да платят над 1 милярд лева от джоба си вместо трите монополиста да върнат на бизнеса откраднатите от ЧЕЗ 30 милиона лева за енергийна ефективност!!!

Както първи разкрихме в своето мащабно и навременно разследване публично оповестено чрез статиите в нашия сайт:

България рискува огромна глоба за стотици милиони от ЕС заради трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН!

ЧЕЗ България“ си присвоява 30 милиона за сметка на данъкоплатците!

“Трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН си правят собствено законодателство и готвят увеличение на цената на тока подкрепени от американските централи и ВЕИ асоциациите!!!”

“Готвят се протести заради „ЧЕЗ България“ под прозорците на Борисов. България рискува един милиард глоба от ЕС!”

и колегите от други медии започнаха своите разследвания:

“КАПИТАЛ: Къде са ви енергийните спестявания”

Както можем да прочетем в статията на колегите от КАПИТАЛ,

има съвсем лесен начин да бъде спасен българския данъкоплатец от милярдна санкция на Европеиската Комисия и при това “…разходите на енергийните дружества биха били много по-малки – за ЕВН около 6.4 млн. лв., за ЧЕЗ – 6.6 млн., а за „Енерго-про“- около 5 милиона…”,

но Калина Трифонова от ЕВН предпочита да задържи откраднатото и да не го върне на бизнеса!!!

ДЕЛАВЕРИТЕ НА ЧЕЗ, ЕНЕРГО ПРО И ЕВН ЛЪСВАТ!!!

Готвят се протести заради „ЧЕЗ България“ под прозорците на Борисов. България рискува един милиард глоба от ЕС!

Готвят се протести заради „ЧЕЗ България“ под прозорците на Борисов. България рискува един милиард глоба от ЕС!

Неправителствени организации се готвят да искат сметка на премиера Бойко Борисов дали ще проспи голямата тесла, която ни се готви от ЕС заради енергийните монополисти ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН.

В резултат на инертното поведение на всички заинтересовани контролни органи, ЧЕЗ не е изпълнила с десетки милиони лева поетите приватизационни ангажименти за инвестиции в Енергийна ефективност и след това е допринесла и за стартиране на производство на ЕК за установяване на нарушение на Директива 2012 /27/ЕС, предвид огромното неизпълнение на индивидуални цели на ЧЕЗ (приложение към решение на МС 27 ).

Март месец е последният срок, който ни е даден за изпълнение на годишна база на енергийната ефективност, поета като ангажимент от монополистите или в противен случай държавата ще бъде глобена с милиард лева. НПО – тата ще питат премиера дали знае за това и да каже поредна схема ли е, след като нищо не се прави по въпроса. Оказва се, че ЧЕЗ дори се опитва да си присвои 30 милиона неправомерно.

Вече започнаха и опитите на монополистите сметката да бъде платена от държавата чрез крайните потребители със сметките за ток на домакинствата. Опасността е голяма, а премиера и Теменужка Петкова мълчат. Вече подготвяме запитвания, от чиито отговор зависи дали ще организираме ефективни протестни действия пред МС.

Този път ние, гражданите, няма да плащаме сметката заради ЧЕЗ, заканиха се софиянци!

„ЧЕЗ България“ си присвоява 30 милиона за сметка на данъкоплатците! Шефът на АУЕР Ивайло Алексиев, Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката мълчат за схемата!

Трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН си правят собствено законодателство и готвят увеличение на цената на тока подкрепени от американските централи и ВЕИ асоциациите!!!

Разследване на Аларма

Както първи сигнализирахме, България рискува огромна глоба за стотици милиони от ЕС заради трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, а те предлагат сметката да се плати от държавата вместо тях, както е по закон, тоест от джоба на българския данъкоплатец.

Монополисти са в огромно неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС и действащия закон в България, а от вчера предлагат и промяна на закона и увеличение на цената на тока!!!

Наглото предложение беше илюстрирано вчера от Калина Трифонова, представляваща монополиста ЕВН и Националната Енергийна Камара (монополистите ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, американските централи и ВЕИ асоциациите) пред чинно слушащите държавни представители от АУЕР, изп. директор Ивайло Алексиев, от КЕВР, председателя Иван Иванов и от Министерството на Енергетикара, зам. министър Жечо Станков.

Мащабното и навременно разследване на АЛАРМА се натъкна на нови фрапантни факти.

Единия от трите монополиста ЧЕЗ е в нарушение и на поетите лицензионни ангажименти за енергийно ефективни инвестиции в България и си е присвоил, под очите на Министерството на Икономиката и Министерството на Енергетиката, неправомерно повече от 30 милиона лева!!!

Видно от електронния сайт на Министерството на енергетиката, на 4 май 2006 г. Агенция за приватизация и ЧЕЗ подписват Договора за приватизационна продажба на акции от „ТЕЦ Варна“ ЕАД, с подробно описани конкретни ангажименти и параметри. Същия ден е сключен Меморандум между Министерство на икономиката и енергетиката и ЧЕЗ А.С., съгласно който ЧЕЗ поема ангажимент, който е извън ангажиментите по приватизационния договор, а имено ЧЕЗ да инвестира за срок от 4 години 40 млн. евро в Република България.

В рамките на 4-годишния срок на този Меморандум ЧЕЗ А.С. не е извършило инвестициите. Предвид на това на 15.12.2010 г. между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и ЧЕЗ А.С. се подписва Анекс към Меморандума от 2006 г.

За пореден път отново не са изпълнени в пълния обем заявените проекти и ЧЕЗ А.С. и Министерството на икономиката и енергетиката пристъпват към преговори за пренасочване на остатъчния ресурс към нов тип проекти.

Така се стига до подписване на Анекс №2 към Меморандума на 27.06.2014 г. (Анекс №2: Приложение-2(1)-570931519), с което се дава възможност оставащата неизразходвана, но вече освободена сума, да може да бъде използвана за проекти за енергийна ефективност. Според Анекс № 2 ЧЕЗ трябва до 27 март 2017 г. да инвестира повече от 30 милиона лева в енергийна ефективност.

Очевидно и сроковете, предвидени от Анекс №2 към Меморандума, сключен същия ден с Договора за приватизационна продажба на акции от „ТЕЦ Варна“ ЕАД, са отдавна изтекли. Също така е очевидно, предвид фрапатното неизпълнение на определените с Протоколно решение на Министерски съвет № 27 от 11 юли 2018 г. индивидуални цели на ЧЕЗ (ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Трейд България ЕАД), че и подробно описаните конкретни ангажименти и параметри в Анекс №2 към Меморандума не са изпълнени, както вече се е случило в годините с поетите ангажименти със самия Меморандум и с Анекс №1 към Меморандума.

В резултат на инертното поведение на всички заинтересувани контролни органи и институции, ЧЕЗ първо не е изпълнила с десетки милиони лева поетите приватизационни ангажименти за инвестиции в Енергийна Ефективност и след това е допринесла и за стартиране на 24 януари 2019г. на производство на Европейската комисия за установяване на нарушение на Директива 2012/27/ЕС, предвид огромното неизпълнение на индивидуални цели на ЧЕЗ (ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Трейд България ЕАД) (Приложение към Решение на МС 27).

Приложение към Решение на МС 27

Пуснали сме официално запитване до всички цитирани страни, но до момента не сме получили отговор нито от монополистите, нито от държавните институции и както обикновено българския данъкоплатец ще плати сметката от стотици милиони поради безстопанствеността на тези които трябва да контролират и санкционират монополистите – първи по ред Ивайло Алексиев, директор на АУЕР, Иван Иванов, председател на КЕВР, Жечо Станков, зам. министър на Енергетиката, както и представителите на Агенцията за Приватизация и Следприватизационен Контрол!!!

След изтичане на законоустановените срокове за отговор, при липса на реакция от страна на агенциите, ще предоставим мащабното и навременно разследване на АЛАРМА на компетентните органи в България за санкциониране на закононарушенията от страна на монополистите ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН.

България рискува огромна глоба за стотици милиони от ЕС заради трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН!

България рискува огромна глоба за стотици милиони от ЕС заради трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН!

Отново сметката ще се плати от джоба na българския данъкоплатец, предизвиквайки протести, подобни на тези от 2013-2014 година, заради високите сметки на електроенергията за българските домакинства.

Опасността идва от неизпълнение по директива 2012/27/ЕС, според която при неизпълнение по закона за енергийна ефективност и определените им индивидуални цели от регистрираните дружества за търговия с ел. енергия на българския регулиран и свободен пазар ЧЕЗ (ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Трейд България ЕАД) , Енерго Про (Енерго Про енергийни услуги ЕООД, Енерго Про продажби АД) и EVN (EVN България еректроснабдяване ЕАД) държавата ще бъде санкционирана с огромна сума.

За съжаление тези дружества като монополисти са в огромно неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС до този момент. Възможно е да се чувстват недосегаеми в България, правейки каквото си пожелаят, ощетявайки държавата с неизпълнение на европейските директиви по закон и поетите ангажименти към България.

Случи ли се това, сметката отново ще бъде платена от всички нас, крайните потребители, чрез сметките за ток към домакинствата. Притеснително е, че европейската комисия стартира на 24 януари 2019 година производство за установяване на нарушения, изпращайки официално уведомително писмо до България, давайки срок от два месеца за отговор дали е спазена директивата.

Оказва се, че данните за неспазванe на европейската директива в България са скандални. Сезирани сме от ЕС, след последно протоколно решение на МС 27 от 11.07. 2018 година (Приложение към Решение на МС 27),

от което се разбира и отчита деветдесет и четири процента (94%) неизпълнение на целите от страна на задължените лица, търговци на енергия за 2017 година.

За 2018 година положението е подобно, като по този начин става невъзможно изпълнението на целите в програмния период 2016-2020 година. Това със сигурност ще доведе до многомилионните санкции за България a в левове, ще стигнат и милиард. Питаме се, от къде държавата ще вземе тези пари?!

Отново ли гражданите ще плащаме безхаберието от страна на държавата спрямо енергийните монополиси и защо не са взели никакви мерки по въпроса!?

В уведомителното писмо на ЕК, пратено до българските власти, ясно е посочено, че държавите членки, като България, трябва в двумесечен срок да отговорят на ЕК. Ако това не се случи, комисията ще прати мотивирано становище на техните органи и това води до огромни неустойки. Тук идва и опасността дали ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН ще изпълнят изискванията на закона и дали държавните органи ще си свършат работата, принуждавайки ги това да се случи!

Видно е нежеланието на ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН да изпълнят изискванията, предвиждащи механизма за покриване на индивидуалните им цели за енергийни спестявания, като това са (директни инвестиции в ЕСКО проекти, закупуване на удостоверения за енергийни спестявания и други), въпреки че са длъжни. Отчитането за изпълнение е с краен срок 1.03.2019 година. При неспазване на определения срок България ще бъде санкционирана (разбирайте гражданите) по тяхна вина.

Опасността е реална и затова АЛАРМА започна мащабно и навременно разследване, дали АУЕР (Агенция за устойчиво енергийно развитие) си e свършила работата, защитавайки интереса на гражданите и държавата и най – вече, дали АУЕР не толерират фрапантното неизпълнение с над деветдесет процента (90%) на определените от Министерски съвет индивидуални цели за енергийни спестявания от страна на задължените лица, което би било престъпление!

Източник:

Разследване на АЛАРМА